Kā jau lasītāji ir pamanījuši, Latvijas Universitātes godu valsts galvoto kredītu jautājumā ir apņēmies aizstāvēt Latvijas Universitātes Studentu servisa direktors Jānis Saulītis. Lai noskaidrotu lietas būtību, Saulīša kungam tika uzdoti tie paši jautājumi, ko mēģināju uzdot Latvijas Universitātes rektoram Mārcim Auziņam.

Studentu servisa direktora atbildes epastā tika saņemtas 2014. gada 8. septembrī, 15:47. Operatīvi, tas ir jāatzīst.

Tātad, piedāvāju vērtējumam LU Studentu servisa direktora Jāņa Saulīša sniegtās atbildes.

Kāpēc izglītības iestādes komisija nesāk savu darbu uzreiz pēc studentu uzņemšanas un nepieņem lēmumus operatīvi?

Studentu pieteikumi tiek apstiprināti pietiekami operatīvi, un tie, kuri ievēroja LU noteiktos termiņus varēja doties uz banku slēgt līgumus ātrākajā valsts noteiktajā termiņā. Atslēgas vārds šeit ir “Studenti” – cilvēks kurš ir atnācis piereģistrēties studijām un parakstījis līgumu vēl automātiski nav kļuvis par LU studentu. LU uzņemšanas noteikumi paredz, ka maksas studentu imatrikulācija (ierakstīšana studentu sarakstā) notiek pēc pirmās samaksas veikšanas. Tas nozīmē, ka ar pirmo iemaksu studiju kredītu gribētājiem ir jārēķinās.

Kāpēc tiek piedāvāti komerckredīti pirmās studiju maksas veikšanai, gaidot lēmumu par valsts galvoto kredītu?

Cilvēki tiek informēti par komerckredītu iespējām.

Kas gūst labumu no jauniešu un viņu ģimenes locekļu dzīšanas parādu jūgā? Vai tādi labuma guvēji strādā Latvijas Universitātē? 

Nedomāju, ka tādi ir. Manā rīcībā, protams, nav tādas informācijas.

Kādas kompānijas jaunajiem studentiem piedāvā šādus kredītus?

Domāju, ka lielākā daļa banku, kas vispār izsniedz kredītus privātpersonām. LU nepiedāvā konkrētu banku komerckredītu pakalpojumus.

Vai Latvijas Universitāte ir jauno kredītņēmēju ražošanas mašīna?

Šis jau ir retorisks jautājums. Ņemt vai neņemt komerckredītu, tas ir katra paša lēmums. Vai Jūs domājat ka kredīts pasaules ļaunuma kalngals? Galu galā arī valsts galvoto kredītu izsniedz komercbanka, un par to vispirms ir atbildīgs galvotājs. 

Tomēr saņemot atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, rodas aizvien citi jautājumi, kas izriet pilnībā vai daļēji no saņemtajām atbildēm.

Tātad – otrā jautājumu sērija LU pārstāvjiem.

Vai ir jau zināmi studenti, kuri jau ir saņēmuši pozitīvu atbildi par valsts galvotā kredīta piešķiršanu?

Ja jā, tad, sakiet, kurā datumā šie studenti ir pieteikušies valsts galvotajam kredītam?

Sarunās ar LU pārstāvjiem un arī studējošajiem ir iegūta informācija, ka valsts galvoto kredītu, visticamāk un pozitīva lēmuma gadījumā, varētu saņemt ap šā gada 20. oktobri.   Vai šis termiņš no pieteikumu iesniegšanas augusta pirmajā pusē līdz kredīta saņemšanai oktobra trešajai dekādei nav par ilgu?

Kad potenciālais maksas students uzzina par savām saistībām pret Latvijas Universitāti, tas ir, vai pieteikšanās valsts galvotajam studiju kredītam ir iespējama pirms termiņa, kurā jābūt veiktai pirmajai studiju maksai?

Kāpēc valsts galvotajam studiju kredītam var pieteikties augustā, ja visi konkursi noslēdzas jau jūlijā? Kas nosaka šo pieteikšanās termiņu?