Bet fakts uz pasaules ir pati visietiepīgākā lieta.

/M. Bulgakovs. "Meistars un Margarita"/

Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo,

Tie strādā kā skudras un rūpīgi krāj;

Tie nolād alu, tie nolād sīvo

Un strādā, un krāj, līdz smiltis tos klāj.

 

Daudz prātīgu cilvēku pasaulē dzīvo,

Tie manīgi citu pūliņus slauc;

Ar manšetēm baltām un apkakli stīvo

Tie pasaules drūzmā kā valdnieki brauc.

 

Bet ticīgo muļķu visvairāk ir radīts,

Tie galviņas nodur un Dieviņam tic.

Tāds rokas laiza, kad sists tiek un badīts,

Un Dieviņam pateic, kad piekrāpj to cits.

 

Un "ārprātīgo" ir ceturtā suga,

Diemžēl, ka viņu tik visai nedaudz, -

Pie sirds kam ķeras šī bēdu luga,

Kas muļķus pie gaismas, pie brīvības sauc.

 

/Eduards Veidenbaums/